Olesya Vasilieva By Anastasia Suhovy

by The Editor

img_2174img_2164img_2158img_2306img_2128img_2325img_2463img_2355img_2570

Credits

Photographer: Anastasia Suhovy @ naskens

Model: Olesya Vasilieva @vsllv   (Agency V.G.models)

Stylist: Maria Sidorina @ mariasidorina